digid

Digid

Je hebt een DigiD nodig om te kunnen inloggen op websites van de overheid. Bijvoorbeeld van de gemeente, ziekenhuis/apotheek, de politie en de belastingdienst. 

Op de website digid.uabc.nl (geen www!) wordt uitgelegd wat DigiD is en hoe je het kunt aanvragen.

https://digid.uabc.nl/nl